Lista documentelor pentru inregistrarea (radierea) MCC la Organul Fiscal de Stat

    Pentru înregistrarea Aparatului de Casa la Inspectroratul Fiscal de Stat aveti nevoie de urmatoarele documente (daca aparatul de casa este procurat de la intreprinderea noastra,serviciul de inregistrarea al acestuia si urmatoarele documente sint oferite in cadrul companiei noastre):

 

 Aparatul de casa (MECC).

 Cererea indeplinita pentru inregistrarea (MECC) .

 Copia Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice.*

 Copia notificarii a profilului de activitate a întreprinderii.*

 Contractul la deservirea tehnica a MCC in doua exemplare confirmat cu stampila umeda a organizatiei consumator.

 Copia facturii fiscale la procurarea MCC.

 Registrul MCC (cusut,numerotat si indeplinit cu datele juridice ale intreprinderii).

 Registrul asistenţă tehnică al MCC(cusut,numerotat si indeplinit cu datele juridice ale intreprinderii).

 Copia paginii a pasaportului MCC,unde este indicat numarul si stampila.

 Adresa amplasarii MCC,trebuie sa fie inregistrata la Inspectoratul Fiscal.*

 De verificat la Inspectoratul Fiscal Teritorial, daca intreprinderea are datorii.*

 

* Punctele cu text pronuntat se ofera de catre cumparator,iar celelalte sint oferite de catre compania SC"Mahu-Olim"SRL,in cazul in care Aparatul de Casa este procurat de la noi.

 

Pentru radierea din evidenţă a MCC entitatea prezintă următoarele documente:

♦ Cererea indeplinita pentru radiere (MCC) .  

♦  Cartela de înregistrare a maşinii de casă şi control /TP;

♦  Cartea tehnică (paşaportul) MCC;

♦  Registrul asistenţă tehnică al MCC;

♦  Registrul maşinii de casă şi control.

♦  Contract la deservirea tehnică a MCC, valabil la momentul radierii din evidenţă,  în doua exemplare confirmat cu stampilă umedă a organizației consumator.