Tipurile de registre pentru maşinile de casă şi de control şi modul lor de completare

Tipurile de registre pentru maşinile de casă şi de control şi modul lor de completare (Publicată în „Monitorul fiscal", 2012, nr.4-5)

Registrul maşinii de casă şi de control (RMCC) ca document pentru înregistrarea datelor totalizatoare din rapoartele de închidere zilnică este prevăzut în Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar, anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 „Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 15 aprilie 2008, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare. Pentru fiecare maşină de casă şi de control (MCC) se deschide câte un RMCC în parte, pentru fiecare an sau semestru de gestiune, care se prezintă la organul fiscal care a înregistrat (care înregistrează sau re-înregistrează) MCC pentru consemnare. În RMCC se înregistrează, conform cu raportul de închidere zilnică (RAPORT Z), sumele mijloacelor băneşti încasate în numerar (sau prin alt instrument (mod) de plată) provenite din tranzacţiile comerciale ale entităţii. Structura detaliată al RMCC este descrisă în Regulamentul cu privire la modul de exploatare a maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 10 decembrie 1998, nr. 109-110, p. III, art. 209), cu modificările şi completările ulterioare, principalele părţi componente fiind: ● partea întâi - formular de tip 3-I (3-I-T - transporturi în regim taxi, 3-I-V - servicii de schimb valutar, 3-I-H - jocuri de noroc): pentru înregistrarea în ordine cronologică a datelor de totalizare din rapoartele de închidere zilnică; ● partea a doua - formular de tip 3-II (3-II-T - transporturi în regim taxi, 3-II-V - servicii de schimb valutar): pentru înregistrarea în ordine cronologică a datelor totalizatoare din perioada de gestiune când, conform normelor legale, s-au folosit bonurile de plată; ● partea a treia - formular de tip 3-III: pentru lipire (şi păstrare) în ordine cronologică a rapoartelor de închidere zilnică. Aşa cum în RMCC se înregistrează în ordine cronologică datele de totalizare din rapoartele de închidere zilnică, particularităţile modului de completare sunt datorate numai specificului genului de activitate desfăşurat de entitate. A. Modul de completare a RMCC cod 3-I (REGISTRUL 3-I): REGISTRUL 3-I este registrul de uz general care se foloseşte la decontările în numerar în activităţile pentru care nu este prevăzut registru special. După emiterea raportului de închidere zilnică (RAPORT Z - figura 1) se efectuează înregistrarea datelor totalizatoare în RMCC (formularul de tip 3-I - figura 3), completând rândul liber, imediat următor, astfel: 1) coloana 1 - numărul de ordine al înscrierii în RMCC; 2) coloana 2 - sub-rândul 1 - numărul raportului de închidere zilnică (NNNN); coloana 2 - sub-rândul 2 - data raportului de închidere zilnică (ZZ.LL.AAAA); 3) coloana 4 - sub-rândul 1 - valoarea totală a rulajului (lei) înregistrat, conform cu raportul de închidere zilnică emis la sfârşitul perioadei de gestiune - suma din rândul CIRCUL [=CIRCUL А + CIRCUL B + CIRCUL C + CIRCUL D], notat ΣZ; coloana 4 - sub-rândul 2 - valoarea totală a T.V.A. (lei) înregistrată, conform cu raportul de închidere zilnică emis la sfârşitul perioadei de gestiune - suma din rândul IMPOZIT [=A% + B% + C% + D%], notat ΣI ; 4) coloana 3 - sub-rândul 1 valoarea totală a rulajului înregistrat cumulat de la începutul anului gestionar (lei). Se calculează prin adunarea sumei din coloana 3 sub-rândul 1 din înscrierea precedentă (perioada de gestiune precedentă) cu suma din coloana 4 subrândul 1 din înscrierea curentă (perioada de gestiune curentă), notat ΣT; coloana 3 - sub-rândul 2 valoarea totală a T.V.A. cumulat de la începutul anului gestionar (lei). Se calculează prin adunarea sumei din coloana 3 sub-rândul 2 din înscrierea precedentă (perioada de gestiune precedentă) cu suma din coloana 4 sub-rândul 2 din înscrierea curentă (perioada de gestiune curentă), notat ΣTVA; 5) coloana 5 - sub-rândul 1 - valoarea totală a rulajului la cota T.V.A. A (lei) din raportul de închidere zilnică emis la sfârşitul perioadei de gestiune - suma din rândul CIRCUL А, notat ΣZ_A; coloana 5 - sub-rândul 2 - valoarea totală a T.V.A. A (lei) din raportul de închidere zilnică emis la sfârşitul perioadei de gestiune - suma din rândul A%, notat ΣI_A; 6) coloana 6 - sub-rândul 1 - valoarea totală a rulajului la cota T.V.A. B (lei) din raportul de închidere zilnică emis la sfârşitul perioadei de gestiune - suma din rândul CIRCUL B, notat ΣZ_B; coloana 6 - sub-rândul 2 - valoarea totală a T.V.A. B (lei) din raportul de închidere zilnică emis la sfârşitul perioadei de gestiune - suma din rândul B%, notat ΣI_B; 7) coloana 7 - sub-rândul 1 - valoarea totală a rulajului la cota T.V.A. C (lei) din raportul de închidere zilnică emis la sfârşitul perioadei de gestiune - suma din rândul CIRCUL C, notat ΣZ_C; coloana 7 - sub-rândul 2 - valoarea totală a T.V.A. C (lei) din raportul de închidere zilnică emis la sfârşitul perioadei de gestiune - suma din rândul C%, notat ΣI_C; 8) coloana 8 - sub-rândul 1 - valoarea totală a rulajului la cota T.V.A. D (lei) din raportul de închidere zilnică emis la sfârşitul perioadei de gestiune - suma din rândul CIRCUL D, notat ΣZ_D; coloana 8 - sub-rândul 2 - valoarea totală a T.V.A. D (lei) din raportul de închidere zilnică emis la sfârşitul perioadei de gestiune - suma din rândul D%, notat ΣI_D; 9) coloana 9 - sub-rândul 1 - total numerar introdus în caseta (sertarul) de bani a MCC. Suma totală a numerarului introdus se calculează prin adunarea tuturor sumelor din bonurile de serviciu de tip INTRODUCERE de NUMERAR, emise la efectuarea operaţiunii nefiscale respective, notat ΣR. Dacă ΣR = 0 nu se completează; 10) coloana 10 - sub-rândul 1 / sub-rândul 2 - se completează după caz, total numerar predat în casieria entităţii / încasatorului în timpul perioadei de gestiune din caseta de bani a MCC. Suma totală a numerarului extras se calculează prin adunarea tuturor sumelor din bonurile de serviciu de tip EXTRAGERE de NUMERAR, emise la efectuarea operaţiunii nefiscale respective, notat ΣCAS /ΣINC. Dacă ΣCAS /ΣINC. = 0 nu se completează; 11) coloana 11 - sub-rândul 1 - se completează după caz, total numerar eliberat în timpul perioadei de gestiune din caseta de bani a MCC, la indicaţia conducerii (de restituit consumatorului). Suma totală a numerarului retras se calculează prin adunarea tuturor sumelor din bonurile de serviciu de tip EXTRAGERE de NUMERAR, emise la efectuarea operaţiunii nefiscale respective, notat ΣRETUR. Dacă ΣRETUR = 0 nu se completează; 12) coloana 12 - sub-rândul 1 / sub-rândul 2 - se completează după caz, plăţi cu cardul bancar / taloane (la staţiile de alimentare cu produse petroliere principale sau gaz lichefiat) din raportul de închidere zilnică emis la sfârşitul perioadei de gestiune - suma din rândul CARD/TICHET, notat ΣC /ΣT. Dacă ΣC /ΣT = 0 nu se completează. Notă: Suma totală achitată cu cardul bancar se calculează prin adunarea tuturor sumelor din bonurile de plată cu card («bon de plată cu card» = «chitanţa POS») emise în perioada de gestiune. Această sumă trebuie să fie egală cu suma indicată în rândul CARD. 13) coloana 13 - sub-rândul 1 - suma de numerar din caseta de bani a MCC la sfârşitul perioadei de gestiune care trebuie predată în casieria entităţii, notat ΣSERTAR; 14) coloana 14 - sub-rândul 1 - numele, prenumele persoanei gestionare; coloana 14 - sub-rândul 2 - semnătura persoanei gestionare; 15) coloana 15 - sub-rândul 1 - numele, prenumele persoanei gestionare; coloana 15 - sub-rândul 2 - semnătura persoanei gestionare; 16) raportul zilnic de închidere se lipeşte în locul respectiv al RMCC (formularul de tip 3-III). Notă: Obligatoriu se programează asocierea «codul articolului (denumirea)» şi «codul nivelului de T.V.A.» (nivelele de T.V.A. sunt stabilite de legislaţia fiscală în vigoare). Dacă entitatea nu este plătitoare de T.V.A. toate cotele de T.V.A. se programează egale cu zero (A, B, C, D=0). Sub-rândurile 1 care corespund cotelor de T.V.A. neactivate, precum şi subrândurile 2 ale coloanelor 3 - 8, în aceste cazuri nu se completează. Soldul de numerar din caseta de bani a MCC, în orice moment, poate fi verificat prin formula: ΣSERTAR = ΣX + ΣR - (ΣCAS + ΣINC + ΣRETUR + ΣC + ΣT), unde ΣX, ΣR, ΣCAS, ΣINC, ΣRETUR, ΣC, ΣT - valorile respective ale variabilelor la momentul verificării (ΣX - total rulaj pe perioada curentă conform RAPORT Х). Notăm prin Sk p suma din coloana k a sub-rândului p (p=1/p=2), atunci corectitudinea completării RMCC se verifică după formula: S4 1 + S9 1 = (S10 1 + S10 2 ) + S11 1 + (S12 1 + S12 2 ) + S13 1 [ ΣZ + ΣR = (ΣCAS + ΣINC) + ΣRETUR + (ΣC + ΣT) + ΣSERTAR ]. Pentru înregistrarea în ordine cronologică a datelor totalizatoare din perioada de gestiune în care, conform normelor legale, s-au utilizat bonurile de plată se foloseşte formularul de tip 3-II, completând rândul liber, imediat următor, astfel: (1) coloana 1 - numărul de ordine al înscrierii în formularul de tip 3-II al RMCC; (2) coloana 2 - sub-rândul 1 - cantitatea de bonuri de plată perfectate în perioada de gestiune; coloana 2 - sub-rândul 2 - data perfectării bonurilor de plată (ZZ.LL.AAAA). Prin însumarea datelor respective a bonurilor de plată, perfectate în perioada de gestiune, se obţin datele totalizatoare care se înscriu în continuarea rândului similar punctelor 3) - 15) a capitolului A. B. Modul de completare a RMCC cod 3-I-V (REGISTRUL 3-I-V): REGISTRUL 3-I-V este registrul special care se foloseşte la decontările în numerar de către bănci, case de schimb valutar, hoteluri (persoane juridice rezidente ce prestează servicii hoteliere), care în baza licenţelor eliberate de Banca Naţională a Moldovei efectuează operaţiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice. După emiterea raportului de închidere zilnică (RAPORT Z - figura 2) se efectuează înregistrarea datelor totalizatoare în RMCC (formularul de tip 3-I-V - figura 4), completând rândul liber, imediat următor, astfel: 1) coloana 1 - numărul de ordine al înscrierii în RMCC; 2) coloana 2 - sub-rândul 1 - numărul raportului de închidere zilnică (NNNN); coloana 2 - sub-rândul 2 - data raportului de închidere zilnică (ZZ.LL.AAAA); 3) coloana 4 - sub-rândul 1 - valoarea totală a rulajului pe cumpărări de valute străine (lei) (compartimentul A - cumpărare) din raportul de închidere zilnică, notat NC; 4) coloana 6 - sub-rândul 1 - valoarea totală a rulajului pe vânzări de valute străine (lei) (compartimentul B - vânzare) din raportul de închidere zilnică, notat NV; 5) coloana 3 - sub-rândul 1 - valoarea totală a cumpărărilor de valute străine (compartimentul A - cumpărare) cumulat de la începutul anului gestionar (lei). Se calculează prin adunarea sumei din coloana 3 sub-rândul 1 (notat VC-1) din înscrierea precedentă (perioada de gestiune precedentă) cu suma din coloana 4 sub-rândul 1 din înscrierea curentă (perioada de gestiune curentă), notat VC = VC-1 + NC; coloana 3 - sub-rândul 2 - valoarea totală a vânzărilor de valute străine (compartimentul B - vânzare) cumulat de la începutul anului gestionar (lei). Se calculează prin adunarea sumei din coloana 3 sub-rândul 2 (notat VV-1) din înscrierea precedentă (perioada de gestiune precedentă) cu suma din coloana 6 sub-rândul 1 din înscrierea curentă (perioada de gestiune curentă), notat VV = VV-1 + NV; 6) coloana 8 - sub-rândul 1 - plăţi suplimentare obligatorii (lei) (în cuantum de 0,1 la sută din suma achitată la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice contra mijloace băneşti în numerar - art. 4 lit. d) din Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000) - suma respectivă din raportul de închidere zilnică; 7) coloana 9 - sub-rândul 1 - comisioane (lei) - suma respectivă din raportul de închidere zilnică; 8) coloana 12 - sub-rândul 1 - avans - numerar MDL (introdus în caseta de bani a MCC) pentru derularea operaţiunilor de schimb valutar; 9) coloana 13 - se completează, după caz, cu indicatorul stabilit prin ordonanţe interne ale entităţii (comun pentru toate subdiviziunile structurale ale acesteia); 10) coloanele 14 şi 15 - semnează persoanele indicate sau persoanele desemnate prin ordonanţe interne ale entităţii; 11) raportul zilnic de închidere se lipeşte în locul respectiv al RMCC (formularul de tip 3-III). Notă: Coloanele RMCC notate prin numerele 5, 6 (sub-rândul 2) şi 7 se completează conform actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, iar în lipsa reglementărilor - operaţiunile respective nu se efectuează, deci coloana 5 (sub-rândul 1 şi sub-rândul 2), coloana 6 (sub-rândul 2) şi coloana 7 (sub-rândul 1 şi sub-rândul 2) ale înscrierii cu numărul de ordine curent nu se completează. În prezent nu se completează sub-rândul 1 al coloanelor 5, 7, 10 şi 11, precum şi sub-rândul 2 al coloanelor 4-12. Soldul de numerar din caseta de bani a MCC se verifică după formula: N1 MDL = N5 MDL - N6 MDL + NV - NC, N1 V = N5 V - N6 V + N2 V - N3 V , unde indicele inferior numeric al variabilei N indică numărul raportului (RAPORT -  din figura 2), iar indicele superior literal la valută: MDL - leul moldovenesc, V - orice valută străină. Pentru înregistrarea în ordine cronologică a datelor totalizatoare din perioada de gestiune în care, conform normelor legale, s-au utilizat bonurile de plată se foloseşte formularul de tip 3-II-V (servicii de schimb valutar), completând rândul liber, imediat următor, astfel: (1) coloana 1 - numărul de ordine al înscrierii în formularul de tip 3-II-V al RMCC; (2) coloana 2 - sub-rândul 1 - cantitatea de bonuri de plată perfectate în perioada de gestiune; coloana 2 - sub-rândul 2 - data perfectării bonurilor de plată (ZZ.LL.AAAA). Prin însumarea datelor respective a bonurilor de plată, perfectate în perioada de gestiune, se obţin datele totalizatoare care se înscriu în continuarea rândului similar punctelor 3) - 10) a capitolului B. C. Modul de completare a RMCC cod 3-I-T (REGISTRUL 3-I-T): REGISTRUL 3-I-T este registrul special care se foloseşte la decontările în numerar de către agentul transportator care efectuează transporturi de călători şi bunuri în regim de taxi (TAXI - autovehicul dotat cu aparat de taxat legalizat) în baza licenţei pentru acest gen de activitate. În conformitate cu art. 103 alin. (1) pct. 17) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 serviciile de transportare a călătorilor sunt scutite de T.V.A. După emiterea raportului de închidere zilnică (RAPORT Z - figura 5) se efectuează înregistrarea datelor totalizatoare în RMCC (formularul de tip 3-I-T - figura 7), completând rândul liber, imediat următor, astfel: 1) coloana 1 - numărul de ordine al înscrierii în RMCC; 2) coloana 2 - sub-rândul 1 - numărul raportului de închidere zilnică (NNNN) din rândul NR. RAP. Z=; coloana 2 - sub-rândul 2 - data raportului de închidere zilnică (ZZ.LL.AAAA), rândul ce urmează după rândul AP.NR.=; 3) coloana 4 - sub-rândul 1 - valoarea totală a rulajului (lei) înregistrat, conform cu raportul de închidere zilnică emis la sfârşitul perioadei de gestiune - suma (notăm T) indicată în raportul TOTAL ZILNIC la rândul TOTAL(LEI); coloana 4 - sub-rândul 2 - nu se foloseşte; 4) coloana 3 - sub-rândul 1 - valoarea totală a rulajului înregistrat cumulat de la începutul anului gestionar (lei). Se calculează prin adunarea sumei (notăm VS-1) din coloana 3 sub-rândul 1 din înscrierea precedentă (perioada de gestiune precedentă) cu suma din coloana 4 sub-rândul 1 din înscrierea curentă (perioada de gestiune curentă) (notăm VS = VS-1 + T); coloana 3 - sub-rândul 2 - nu se foloseşte; 5) coloana 5 - nu se foloseşte; 6) coloana 6 - sub-rândul 1 - total distanţă plătită, adică parcursul total cu călători (km), parcursul indicat în raportul TOTAL ZILNIC la rândul OCUPAT KM: [cifrele de după virgulă nu se transcriu]; coloana 6 - sub-rândul 2 - nu se foloseşte; 7) coloana 7 - sub-rândul 1 - total distanţă parcursă (km), parcursul indicat în raportul TOTAL ZILNIC la rândul TOTAL KM: [cifrele de după virgulă nu se transcriu]; coloana 7 - sub-rândul 2 - nu se foloseşte; 8) coloana 8 - sub-rândul 1 - indicaţia vitezometrului (km) la oomm [cifrele de după virgulă nu se transcriu]; coloana 8 - sub-rândul 2 - nu se foloseşte, se recomandă de folosit pentru înscrierea timpului când s-a luat indicaţia vitezometrului [oomm]; 9) coloana 9 - sub-rândul 1 - suma avansului (lei) eliberat şoferului pentru cheltuieli curente; coloana 9 - sub-rândul 2 - taloane eliberate şoferului pentru alimentare cu combustibil (l); 10) coloana 10 - sub-rândul 1 - suma de numerar predată de şofer în casieria entităţii în timpul perioadei de gestiune; coloana 10 - sub-rândul 2 - nu se foloseşte; 11) coloana 11 - sub-rândul 1 - suma cheltuielilor directe în timpul perioadei de gestiune, documentate conform cu normele în vigoare; coloana 11 - sub-rândul 2 - nu se foloseşte, se recomandă de folosit pentru înscrierea datelor privind alimentarea (în baza taloanelor eliberate şoferului) cu combustibil (l); 12) coloana 12 - sub-rândul 1 - alte instrumente (documente) de plată; coloana 12 - sub-rândul 2 - plata cu cardul bancar temporar nu se utilizează; 13) coloana 13 - sub-rândul 1 - decontări cu conducătorul auto (şoferul): soldul de numerar la sfârşitul perioadei de gestiune, rămas temporar la dispoziţia şoferului, se calculează după formula: G13 = G4 + G9 - G10 - G11, unde Gn - suma înscrisă în coloana n; coloana 13 - sub-rândul 2 - nu se foloseşte; 14) coloana 14 - sub-rândul 1 - numele, prenumele şoferului; coloana 14 - sub-rândul 2 - semnătura şoferului; 15) coloana 15 - sub-rândul 1 - numele, prenumele persoanei gestionare; coloana 15 - sub-rândul 2 - semnătura persoanei gestionare; 16) raportul zilnic de închidere se lipeşte în locul respectiv al RMCC (formularul de tip 3-III). Pentru înregistrarea în ordine cronologică a datelor totalizatoare din perioada de gestiune în care, conform normelor legale, s-au utilizat bonurile de plată se foloseşte formularul de tip 3-II-T (transporturi în regim taxi), completând rândul liber, imediat următor, astfel: (1) coloana 1 - numărul de ordine al înscrierii în formularul de tip 3-II-T al RMCC; (2) coloana 2 - sub-rândul 1 - cantitatea de bonuri de plată perfectate în perioada de gestiune; coloana 2 - sub-rândul 2 - data perfectării bonurilor de plată (ZZ.LL.AAAA). Prin însumarea datelor respective a bonurilor de plată, perfectate în perioada de gestiune, se obţin datele totalizatoare care se înscriu în continuarea rândului similar punctelor 3) - 15) a capitolului C. D. Modul de completare a RMCC cod 3-I-H (REGISTRUL 3-I-H): REGISTRUL 3-I-H este registrul special care se foloseşte la decontările în numerar în activitatea legată de desfăşurarea jocurilor de noroc. După emiterea raportului de închidere zilnică (RAPORT Z - figura 6) se efectuează înregistrarea datelor totalizatoare în RMCC (formularul de tip 3-I-H - figura 8), completând rândul liber, imediat următor, astfel: 1) coloana 1 - numărul de ordine al înscrierii în RMCC; 2) coloana 2 - sub-rândul 1 - numărul raportului de închidere zilnică (NNNN); coloana 2 - sub-rândul 2 - data raportului de închidere zilnică (ZZ.LL.AAAA); 3) coloana 3 - sub-rândul 1 - valoarea totală a rulajului înregistrat cumulat de la începutul anului gestionar (lei). Se calculează prin adunarea sumei din coloana 3 subrândul 1 din înscrierea precedentă (perioada de gestiune precedentă) cu suma din coloana 4 sub-rândul 1 din înscrierea curentă (perioada de gestiune curentă), notat St ; coloana 3 - sub-rândul 2 - valoarea totală a rulajului impozitului reţinut din câştiguri cumulat de la începutul anului gestionar (lei). Se calculează prin adunarea sumei din coloana 3 sub-rândul 2 din înscrierea precedentă (perioada de gestiune precedentă) cu suma din coloana 6(B) sub-rândul 1 din înscrierea curentă (perioada de gestiune curentă), notat Si ; 4) coloana 4 - sub-rândul 1 - valoarea totală a rulajului (impozit, mize, câştiguri spre plată) din raportul de închidere zilnică-suma indicată la CIRCUL [=CIRCUL B + CIRCUL C + CIRCUL D ], notat Tz; 5) coloana 5 - sub-rândul 1 - fondul de câştiguri (introdus în caseta de bani a MCC), notat Fc; 6) coloana 6(B) - sub-rândul 1 - valoarea totală a rulajului impozitului reţinut din câştiguri din raportul de închidere zilnică - suma indicată la CIRCUL B [sau la CEC, sau la # 3, sau la #03], notat Ti ; 7) coloana 7(C) - sub-rândul 1 - valoarea totală a rulajului mizelor depuse din raportul de închidere zilnică - suma indicată la CIRCUL C [ sau la NUMERAR, sau la # 1, sau la #01], notat Tm; 8) coloana 8(D) - sub-rândul 1 - valoarea totală a rulajului câştigurilor spre plată din raportul de închidere zilnică - suma indicată la CIRCUL D [sau la TICHET], notatTc; 9) coloana 9 - sub-rândul 1 - diferenţa dintre valoarea totală a rulajului mizelor, valoarea totală a rulajului impozitului reţinut şi valoarea totală a rulajului câştigurilor spre plată, notat Dmc=Tm - (Ti + Tc); 10) coloana 10 - sub-rândul 1 - suma numerarului eliberat încasatorului în timpul perioadei gestionare din caseta de bani a MCC prin operaţiunea ne-fiscală „eliberare de serviciu a banilor" din contul mizelor acumulate (se calculează prin adunarea sumelor din bonurile de serviciu respective emise cu această ocazie), notat Ni(Ni ≤ Dmc≥0), dacă Dmc <0 se înscrie zero (Ni =0); 11) coloana 11 -- sub-rândul 1 - suma numerarului achitat ca câştig din contul mizelor acumulate, notat Nj , dacă Dmc ≥0 se înscrie Nj =Tc (suma din coloana 8(D) subrândul 1), iar dacă Dmc <0 se înscrie Nj =Tm (suma din coloana 7(C) sub-rândul 1); 12) coloana 12 - sub-rândul 1 - soldul numerarului care se află în caseta de bani a MCC (din contul mizelor acumulate) la închiderea schimbului şi care trebuie vărsat în casieria entităţii, notat Nr , dacă Dmc≥0 se înscrie Nr = Dmc + Ti - Ni , dacă Dmc <0 se înscrie Nr = Ti (suma din coloana 6(B) sub-rândul 1); 13) coloana 13 - sub-rândul 1 - valoarea totală a rulajului câştigurilor cumulat de la începutul anului gestionar. Se calculează prin adunarea sumei din coloana 13 subrândul 1 din înscrierea precedentă (perioada de gestiune precedentă) cu suma din coloana 6(B) şi suma din coloana 8(D) sub-rândul 1 din înscrierea curentă (perioada de gestiune curentă), notat Scc= Ti + Tc; 14) coloana 14 - sub-rândul 1 - numele, prenumele persoanei gestionare; coloana 14 - sub-rândul 2 - semnătura persoanei gestionare; 15) coloana 15 - sub-rândul 1 - numele, prenumele persoanei gestionare; coloana 15 - sub-rândul 2 - semnătura persoanei gestionare. 16) raportul zilnic de închidere se lipeşte în locul respectiv al RMCC (formularul de tip 3-III). Notă: Suma din coloana 9, Dmc, reprezintă câştigul / pierderea (±) plătitorului de câştiguri în perioada de gestiune, iar diferenţa (St - 2Scc) - câştigul / pierderea (±) plătitorului de câştiguri cumulat de la începutul anului gestionar. Corectitudinea înscrierii în coloanele 7, 10, 11, 12 se verifică după formula: Tm = Ni + Nj + Nr . Soldul de numerar din caseta de bani a MCC, în orice moment, se verifică după formula: Ns = Nv - Ne + Tm , unde Nv, Ne, Tm, Tc - valorile respective ale variabilelor la momentul verificării (Nv, Ne - semnifică total numerar vărsat / eliberat în / din caseta). Dacă Fc>0 se va lua în consideraţie şi valoarea fondului de câştiguri.

 

Sursa //www.fisc.md/Masini_casa_control.aspx